100 % klimatkompenserat kaffe

2011 valde vi på Arvid Nordquist att samarbeta med organisationen Taking Root för att plantera träd i Nicaragua. Träden binder koldioxid och kompenserar för de utsläpp som vår kaffeproduktion medför. Vi importerar en stor del av våra bönor från Nicaragua och genom trädplanteringen kan vi ge tillbaka något till landet och invånarna. För att se att vår satsning ger resultat och leder till något positivt på lång sikt besöker vi trädplanteringen kontinuerligt, träffar bönderna och Taking Root. Tack vare att du dricker Arvid Nordquist bidrar du till ett bättre klimat och bättre levnadsförhållanden för flera nicaraguanska bönder och deras familjer.Bonden Carlos berättelse

Carlos Emilio Martinez bor med sin fru Miriam i Santa Rosa, där de tillsammans föder upp boskap och sköter familjens jordbruk. De anslöt sig till projektet under 2014 tillsammans med många andra småbrukare i området. Kombinationen av familjens egna arbete och insatserna från de inhyrda arbetare de anlitat från området, har lett till att familjen lyckats återbeskoga en del av sina marker.

Liksom många andra småbrukare anser Carlos att projektet har en mycket positiv inverkan på hans familj och även samhället de bor i. Projektet förser dem med en ekonomisk stabilitet, ökar värdet på marken och bidrar till att täcka en del av familjens utgifter, speciellt under tuffare tider då ekonomin är pressad.

Carlos hoppas därtill att projektet blir långlivat och att andra småbrukare får möjlighet att plantera träd på sin mark i framtiden. Han ser hur projektet har bidragit med stora fördelar för småbrukare som honom själv, för samhället han bor i och inte minst för miljön.