Ditt valg av kaffe gjør en forskjell!

Hos Arvid Nordquist klimakompenserer vi vår kaffeproduksjon gjennom treplanting i land som dyrker kaffe. Les mer om våre treplantingsprosjekter her. Ved å velge vår kaffe bidrar du til både sosiale og miljømessige forbedringer.

Miljøpåvirkning

Vi klimakompenserer for karbondioksidutslipp (CO2e*), dvs. det utslippet som produksjonen av angitt kaffe og volum medfører i løpet av en ettårsperiode.

Utregningen er utført i samarbeid med miljøkonsulentselskapet U&We, og baseres på gitte opplysninger om antall kilo og valg av kaffeprodukt. Mer info om vårt miljøarbeid og hvordan utregningen foregår finner du på vår hjemmeside. Arvid Nordquist kaffe arbeider kontinuerlig for å minske mengden karbondioksid som vår kaffeproduksjon genererer og vi klimakompenserer for den andelen som vi enda ikke er kommer til. Klimakompensasjonen skjer på initiativ fra Arvid Nordquist HAB og innebærer ingen ekstra kostnad for deg som kunde.

*karbondioksidekvivalenter bestående av 6 ulike drivhusgasser


I 2018 bidro Arvid Nordquist med over 55 millioner kroner i tilleggsbetaling til bønder og sertifiseringsorganisasjonene UTZ og Fairtrade og økologisk jordbruk. Hva brukes disse pengene til? Her får du en oversikt!

Gjennom Fairtrade får bønder og ansatte på plantasjer bedre økonomiske vilkår gjennom for eksempel garantert minstelønn. Det blir satset på utviklingstiltak i lokalsamfunnet, for eksempel nye veier, helsestasjoner, miljøstasjoner, kantiner, bibliotek med datamaskiner og IT-kurs, fotballbaner og idrettstrening for barn. Den svenske Fairtrade-organisasjonen arbeider dessuten for å øke salget av Fairtrade-merkede produkter.
Den tilleggsbetalingen som bøndene får av UTZ certified, brukes blant annet til opplæring som gjør dem i stand til å forbedre sine jordbruksmetoder og forberede seg på klimaforandringer. Det fører til bedre kvalitet og bedre økonomiske betingelser samtidig som miljøbelastningen reduseres. Tilleggsbetalingen blir også brukt til gratis helsetjenester, helsestasjon, kantine og bedre boligforhold, bygging av skoler, lønn til lærere og stipender. Dette er viktige investeringer som sikrer at neste generasjon får en god oppvekst.
KRAV er en svensk standard, og når du kjøper KRAV-merket kaffe, kan du være sikker på at den er dyrket uten kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel. Du kan dessuten være trygg på at produktet er dyrket med sosialt ansvar, det vil si at menneskerettighetene er respektert, at det ikke forekommer diskriminering eller barnearbeid, og at arbeiderne kan organisere seg. KRAV arbeider dessuten for å øke salget av KRAV-merkede produkter. For å leve opp til KRAVs standard kjøper vi kaffe som både er økologisk sertifisert og sertifisert av enten UTZ eller Fairtrade.