Ditt val av kaffe gör skillnad!

På Arvid Nordquist kaffe klimatkompenserar vi vår kaffeproduktion genom trädplantering i kaffeodlande länder. Läs mer om våra trädplanteringsprojekt här. Genom att välja vårt kaffe bidrar du till både social och miljömässig nytta.

Allt vårt kaffe är dessutom 100 % hållbart certifierat. Hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor är kriterier som uppfylls genom hela vår kaffeproduktion, genom en kombination av UTZ, Fairtrade-, Rainforest Alliance- och KRAV-certifierade artiklar. Certifieringarna innebär att odlaren uppfyller ett omfattande antal kriterier och att du som kund till oss kan vara säker på att en årlig tredjepartskontroll har ägt rum och att kriterierna faktiskt uppfylls.

Använd gärna vårt klimatverktyg för att räkna ut hur stor klimatpåverkan är för respektive kaffesort, beräknat på den volym kaffe som förbrukas per år. Vi hoppas att uträkningen ger en tydlig bild av hur ditt företags miljöpåverkan minskar, genom att välja Arvid Nordquist kaffe.

Ekologiskt kaffe är alltid bättre ur miljösynpunkt då det har lägre växthusgasutsläpp eftersom man inte använder konstgödsel. Tveka aldrig att ta kontakt med din kontaktperson om du har frågor eller funderingar kring klimatkompensation eller om du behöver hjälp med din uträkning.
På Arvid Nordquist kaffe klimatkompenserar vi vår kaffeproduktion genom trädplantering i kaffeodlande länder. Läs mer om våra trädplanteringsprojekt här. Genom att välja vårt kaffe bidrar du till både social och miljömässig nytta.

Använd gärna vårt klimatverktyg för att räkna ut hur stor klimatpåverkan är för respektive kaffesort, beräknat på den volym kaffe som förbrukas per år. Vi hoppas att uträkningen ger en tydlig bild av hur ditt företags miljöpåverkan minskar, genom att välja Arvid Nordquist kaffe.

Ekologiskt kaffe är alltid bättre ur miljösynpunkt då det har lägre växthusgasutsläpp eftersom man inte använder konstgödsel. Tveka aldrig att ta kontakt med din kontaktperson om du har frågor eller funderingar kring klimatkompensation eller om du behöver hjälp med din uträkning.

Miljöpåverkan

Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläpp (CO2e*), det utsläpp som produktionen av den volym och det kaffe du valt att beräkna medför under en 1-års period.

Uträkningen har gjorts tillsammans med vår miljökonsult U&We och baseras på de uppgifter om antal kilo och val av kaffeprodukt som angivits. Mer info om vårt miljöarbete och hur uträkningen går till hittar du på vår hemsida. Arvid Nordquist kaffe arbetar ständigt för att minska den mängd koldioxid som vår kaffeproduktion genererar och klimatkompenserar för den andel som vi ännu inte kommer åt. Klimatkompensationen sker på Arvid Nordquist HABs initiativ och innebär ingen extra kostnad för er som kund.

*koldioxidexponenter bestående av 6 olika växthusgaser


Under 2018 bidrog Arvid Nordquist med över 55 miljoner kronor i premier till odlare och certifieringsorganisationerna UTZ, Fairtrade och ekologisk odling. Var tar dessa pengar vägen? Här får du en översikt!

Genom Fairtrade förbättras de ekonomiska villkoren för odlare och anställda på plantagerna genom exempelvis garanterad minimilön. Insatser görs för att utveckla lokalsamhället, t.ex. genom att bygga nya vägar, vårdcentraler, miljöstationer, lunchmatsalar, bibliotek med datorer och IT-utbildning, fotbollsplaner och idrottsträning för barn. Den svenska Fairtradeorganisationen arbetar dessutom för att öka försäljningen av Fairtrademärkta produkter.
Genom den premie som odlare får av UTZ certified ges de utbildning i syfte att förbättra sina jordbruksmetoder och förbereda sig för klimatförändringar. På så sätt minskas miljöpåverkan och leder till bättre kvalitet och förbättrade ekonomiska villkor. Premien går också till fri tillgång till sjukvård, vård- och mödravårdscentral, lunchmatsal och förbättrat boende, uppbyggnad av skolor, lön till lärare och stipendier, vilka är viktiga investeringar som görs för att säkerställa att även nästa generation får en bra uppväxt.
KRAV är en svensk standard och som köpare av KRAV-märkt kaffe kan du vara säker på att det har odlats utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Du kan dessutom känna dig trygg i att produkten är odlad med socialt ansvar – det vill säga att mänskliga rättigheter respekteras, att ingen diskriminering eller barnarbete förekommer och att arbetarna kan organisera sig fackligt. KRAV arbetar dessutom för att öka försäljningen av KRAV-märkta produkter. För att leva upp till KRAVs standard köper vi kaffe som är ekologiskt certifierat plus certifierat av antingen UTZ eller Fairtrade.